Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

        

                                                                            

 

 

Ενότητα 1η: Οι αριθμοί μέχρι το 5 – χώρος
και σχήματα

Κεφάλαιο 30ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

 

Κεφάλαιο 1o:Προσανατολισμός στο χώρο

 Κεφάλαιο 31ο: Το συμπλήρωμα

 

Κεφάλαιο 2ο: Γεωμετρικά σχήματα

 Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα

 

Κεφάλαιο 3ο: Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

 Ενότητα 5η: Οι αριθμοί μέχρι το 50, μονάδες ,δεκάδες 

 

Κεφάλαιο 4ο: Οι αριθμοί από το
1 έως το 5 

Κεφάλαιο 33o: Οργάνωση συλλογών.Οι αριθμοί μέχρι το 50

Κεφάλαιο 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)

Κεφάλαιο 34ο: Μονάδες και δεκάδες (Ι)

 

Κεφάλαιο 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)

 Κεφάλαιο 35ο: Αθροίσματα με πολλούς όρους

 

Κεφάλαιο 7ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

 Κεφάλαιο 36ο: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

 

Κεφάλαιο 8ο: Επαναληπτικό μάθημα

 Κεφάλαιο 37ο: Προβλήματα

 

Ενότητα 2η:
Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

 Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα

 

Κεφάλαιο 9o: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία

 

 

Κεφάλαιο 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)

 

 

Κεφάλαιο 11ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II) 

 

 

Κεφάλαιο 12ο: Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <

 

 

Κεφάλαιο 13ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

 

 

Κεφάλαιο 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

 

 

Κεφάλαιο 15ο:Προβλήματα

 

 

Κεφάλαιο 16ο: Επαναληπτικό μάθημα

 

 

Ενότητα 3η: Οι αριθμοί μέχρι το 20 – αθροίσματα μέχρι το 10 – νομίσμaτa

 

 

Κεφάλαιο 17ο: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

 

 

Κεφάλαιο 18ο: Αθροίσματα μέχρι το 10.
Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

 

 

Κεφάλαιο 19ο: Οι τακτικοί αριθμοί.Τα διπλά αθροίσματα

 

 

Κεφάλαιο 20o: Τα νομίσματα μέχρι το 10

 

 

Κεφάλαιο 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το   10

 

 

Κεφάλαιο 22ο: Προβλήματα

 

 

Κεφάλαιο 23ο: Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

 

Ενότητα 4η: Αφαίρεση,χάραξη γραμμών,μοτίβα

 

 

Κεφάλαιο 25ο: Οι αριθμοί μέχρι το 50

 

 

Κεφάλαιο 26ο: Χάραξη γραμμών

 

 

Κεφάλαιο 27o: Μοτίβα

 

 

Κεφάλαιο 28ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό

 

 

Κεφάλαιο 29ο: Διάκριση των συμβόλων «+» και «–»