Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 


 

 

 

 

 

 

Ε1 Το λεξιλόγιο  της Λογικής

 

Ε2 Σύνολα

 4.1 Ασκήσεις

 

 

 

1.1 Δειγματικός χώρος,Ενδεχόμενα, Έννοια της πιθανότητας

 4.2 Ασκήσεις


Εφαρμογές

 

 

Ασκήσεις

 4.3 Ασκήσεις


Ερωτήσεις κατανόησης 1ου κεφαλαίου   

 

 

 

 5.1 Ακολουθίες


2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

 5.1 Ασκήσεις

 

2.1 Εφαρμογές

 5.2 Αριθμητική πρόοδος

 

2.1 Ασκήσεις

 5.2 Ασκήσεις

 

2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών

 5.3 Γεωμετρική πρόοδος

 

2.3 Ασκήσεις

 5.3 Ασκήσεις

 

2.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών

 5.4 Ανατοκισμός - Ίσες καταθέσεις

 

2.4 Εφαρμογές

 5.4 Ασκήσεις Α΄ ομάδας

 

2.4 Ασκήσεις

 


Ερωτήσεις κατανόησης 2ου κεφαλαίου

 

 

 


3.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού και εφαρμογές

 

 

3.1 Ασκήσεις

 

 

3.3 Εφαρμογές   αx2 + βx + γ = 0

 

 

Εφαρμογές σε προβλήματα που ανάγονται σε λύση εξίσωσης β' βαθμού

 


3.3 Ασκήσεις

 
     

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Κίνηση  - 1.2. Περιγραφή της κίνησης

 4.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

 

1.3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 4.2 Η έννοια του έργου

 

1.5 Ευθύγραμμη  ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

 4.3 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας

  Εφαρμογές !
Ασκήσεις στην Ευθύγραμμη κίνηση

 4.4 Η δυναμική ενέργεια

 

 

 4.5 Η μηχανική ενέργεια

 

 

 4.6 Συντηρητικές ή διατηρητικές   δυνάμεις

 

2.1 Η έννοια της δύναμης

 4.7 Η ισχύς4.8 Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή

 

2.2 Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων

 4.9 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια

 

2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα - 2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα

 

 

2.5 Η έννοια του βάρους -  2.6 Η έννοια της μάζας
2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων - Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων

5.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η θερμότητα
5.2 Ιδιότητες των αερίων


 

 

 
 

5.3 Εσωτερική ενέργεια

 

3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης

5.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας

 

3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση

5.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια

 

3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο

5.6 Μηχανές και ενέργεια

 

3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων

5.7 Απόδοση μηχανής

 

3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων

5.8 Υποβάθμιση της ενέργειας

 

3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες

 

 

3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων

6.1 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

 

3.7 Ο νόμος της τριβής

6.2 Ηλεκτρικές πηγές

 

3.8 Οριζόντια βολή
3.9 Ο δεύτερος νόμος Νεύτωνα σε
διανυσματική & αλγεβρική μορφή τριβής

6.3 Ηλεκτρικό ρεύμα

 

3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση

6.4 Κανόνες του Kirchhoff

 

3.11 Κεντρομόλος δύναμη
Περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης

6.5 Αντίσταση ωμική - Αντιστάτης

 

 

6.6 Συνδεσμολογία αντιστατών
6.7 Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση

 

 

6.8 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
6.9 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής


 

 

6.10 Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα
6.11 Αποδέκτες
6.12 Δίοδος

 

 
 

Χημεία

 

 

 

 

 

1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία

 3.1 Χημικές αντιδράσεις

 

1.2 Γνωρίσματα της ύλης    

3.1.1        Χαρακτηριστικά χημικών αντιδράσεων       


1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου -
ατομικός αριθμός - μαζικός αριθμός – ισότοπα


3.2.2 Ταξινόμηση των χημικών αντιδράσεων

 

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης - Φυσικά - Χημικά φαινόμενα

3.2.2.1 Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

 

1.5 Ταξινόμηση της ύλης - Διαλύματα -
Περιεκτικότητες διαλυμάτων - Διαλυτότητα

3.5.2.2 Μεταθετικές αντιδράσεις
3.6  Οξέα - Βάσεις - Οξείδια - Άλατα

 

 

 

 

2.1  Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς

 

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα

4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων

 

2.3  Γενικά για το χημικό δεσμό - παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου - Είδη χημικών δεσμών

4.3 Συγκέντρωση διαλύματος, αραίωση - ανάμειξη διαλυμάτων 

 

2.3.1 Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική  συμπεριφορά του ατόμου

4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

 

2.3.2 Είδη χημικών δεσμών
2
.4H γλώσσα της χημείας  Αριθμός οξείδωσης - Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος